Anksiozni poremećaji

Psihološko online savjetovalište Sandra Jovanović Miljko

Anksiozni poremećaji

Strah je jedna od emocija koja bi trebala štititi ljude od opasnosti. Ona je naš stalni latentni pratitelj. Ali ponekad strah izmakne kontroli i više se ne može kontrolirati ili razumljiv. Tada se govori o anksioznom poremećaju.

Glavni oblici su: panični poremećaj sa ili bez agorafobije, generalizirani anksiozni poremećaj, socijalni anksiozni poremećaj, strah od straha i specifične fobije.

 

Individualno psihološko online savjetovanje

Psihološko savjetovalište Sandra Jovanović Miljko nudi Vam brzo i fleksibilno psihološko savjetovanje.

Bilo gdje.

Za svakoga.

Kako nas naći

Psihološko savjetovalište Sandra Jovanović Miljko
Magistar psiholoških znanosti Sandra Jovanović Miljko Specijalist traumatske psihologije
Adresa:    Zum Alten Hofgarten 21,
                94405 Landau an der Isar
                Deutschland
Tel:          +49 178 110 3745
Email:      info@Psycholog.Bayern
Web:        www.Psycholog.Bayern